Broadcast Schedule for Our Gorongosa (MT)


April 22, 2024 (Monday)

IDAHO (1)

Our Gorongosa 8:00 pm


April 30, 2024 (Tuesday)

PLUS (2)

Our Gorongosa 7:00 pm


May 1, 2024 (Wednesday)

PLUS (2)

Our Gorongosa 12:00 am

WORLD (4)

Our Gorongosa 12:00 am


May 5, 2024 (Sunday)

WORLD (4)

Our Gorongosa 3:00 am